مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارهای شیوه های نوین در حذف آلاینده ها | سال:1392 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مقادیر متفاوت کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد 5 رقم برنج در شرایط خوزستان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین نقش کود فسفره بر تولید برنج, به صورت کرت های یک بارخرد شده, بلوک های کامل تصادفی, دو عامل (کود فسفره و رقم) در سه تکرار به مدت سه سال اجرا گردید. 5 رقم (عنبوری قرمز 1, 2 و چمپای 6, 16 و دانیال) و چهار ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID