مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

203

دانلود:

125

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی استفاده از نشریات الکترونیکی پایگاه های اطلاعاتی تحت وب در دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده

رجبی عباس

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 216

چکیده

 با رشد فزاینده نشریات الکترونیکی, به دلیل قابلیت های بالقوه آن و گرایش کتابخانه ها به خرید و جایگزینی آن با نشریات چاپی, پژوهش گران به بررسی میزان و چگونگی استفاده کاربران از این قابلیت جدید در دهه گذشته پرداخته اند. دانشگاه امام صادق (ع) نیز, با اشتراک پایگاه های اطلاعاتی حاوی نشریات الکترونیکی, این امکان را برای کاربران خود فراهم آورده است. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی و نیز تحلیل آمار مربوط به استفاده از منابع الکترونیکی که توسط ناشران فراهم گردیده استفاده شده است و طی آن مشخص گردید که در بین نشریات این پایگاه ها نشریات مربوط به حوزه مدیریت بالاترین میزان استفاده را دارا است. از نظر تعداد مراجعه به پایگاه ها, به ترتیب پروکوئست 5000, جی استور, امرالد و ابسکو قرار دارد. از نظر تعداد مقاله دانلود شده, پایگاه جی استور در بالاترین رتبه قرار دارد. تکالیف کلاسی و درسی و نیز نگارش مقاله از مهمترین دلایل دانشجویان در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و در بین استادان, آموزش و تدریس و نگارش مقاله بالاترین دلیل استفاده ایشان است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.