مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

358

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی ابتدا به ساکن خواص ساختاری و الکترونی اتصال ناهمگون [111]ZnO[0001]/AgBr بر اساس تقریب TB-mBJ

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پیرهاشمی، مهسا، توانا، علی، و حبیبی ینگجه، عزیز. (1395). بررسی ابتدا به ساکن خواص ساختاری و الکترونی اتصال ناهمگون [111]ZnO[0001]/AgBr بر اساس تقریب TB-mBJ. کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران. SID. https://sid.ir/paper/887278/fa

  Vancouver: کپی

  پیرهاشمی مهسا، توانا علی، حبیبی ینگجه عزیز. بررسی ابتدا به ساکن خواص ساختاری و الکترونی اتصال ناهمگون [111]ZnO[0001]/AgBr بر اساس تقریب TB-mBJ. 1395. Available from: https://sid.ir/paper/887278/fa

  IEEE: کپی

  مهسا پیرهاشمی، علی توانا، و عزیز حبیبی ینگجه، “بررسی ابتدا به ساکن خواص ساختاری و الکترونی اتصال ناهمگون [111]ZnO[0001]/AgBr بر اساس تقریب TB-mBJ،” presented at the کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/887278/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی