مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

1,789

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تحلیل مفهوم شناسی واژه «اثم» در فرایند ترجمه قرآن کریم (با محوریت ترجمه های مکارم شیرازی، آیتی، مشکینی، الهی قمشه ای، رضایی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خانی کلقای، حسین، قاسم پورگنجه لو، زهرا، و ملک محمدنیساری، فاطمه. (1395). تحلیل مفهوم شناسی واژه «اثم» در فرایند ترجمه قرآن کریم (با محوریت ترجمه های مکارم شیرازی, آیتی, مشکینی, الهی قمشه ای, رضایی). همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی. SID. https://sid.ir/paper/886689/fa

  Vancouver: کپی

  خانی کلقای حسین، قاسم پورگنجه لو زهرا، ملک محمدنیساری فاطمه. تحلیل مفهوم شناسی واژه «اثم» در فرایند ترجمه قرآن کریم (با محوریت ترجمه های مکارم شیرازی, آیتی, مشکینی, الهی قمشه ای, رضایی). 1395. Available from: https://sid.ir/paper/886689/fa

  IEEE: کپی

  حسین خانی کلقای، زهرا قاسم پورگنجه لو، و فاطمه ملک محمدنیساری، “تحلیل مفهوم شناسی واژه «اثم» در فرایند ترجمه قرآن کریم (با محوریت ترجمه های مکارم شیرازی, آیتی, مشکینی, الهی قمشه ای, رضایی)،” presented at the همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/886689/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی