مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

645

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگیهای زرنیک و شبه زرنیک

صفحات

 صفحه شروع 330 | صفحه پایان 340

چکیده

 در این مقاله برای اولین بار الگوریتمهای شناسایی آماری الگو و شبکه عصبی روی دست نوشته های باستانی فارسی میانه زردشتی پیاده سازی شده است. پس از حذف نویز و پردازشهای مقدماتی, گشتاورهای هندسی و متعاقب آن ویژگیهای زرنیکی و شبه زرنیکی محاسبه شده است. ویژگیهای زرنیکی و شبه زرنیکی با درجات مختلف جهت دسته بندی مورد آزمایش قرار گرفته است. روشهای دسته بندی نزدیکترین فاصله از میانگین k نزدیکترین همسایه KNN (K=1, 3, 5, 7) , پارزن (W=.08, .09, .1, .11) و شبکه عصبی جلوسو با یک لایه پنهان روی دست نوشته های فارسی میانه زردشتی اعمال شده است. بهترین دقت طبقه بندی روشهای آماری با روش کمترین فاصله از میانگین مقیاس شده با ماتریس کواریانس مرکب نمونه ها به میزان 97.14%و با ویژگی شبه زرنیک مرتبه چهارم حاصل شده است. بهترین دقت طبقه بندی شبکه عصبی با ویژگی شبه زرنیک مرتبه سوم و چهارم با 110 و 32 لایه پنهان 91.43 %و 85.71%میباشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علیرضایی، شاهپور، آقایی نیا، حسن، فائز، کریم، و اکبرزاده، داریوش. (1382). اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگیهای زرنیک و شبه زرنیک. امیرکبیر، 14(آ-54)، 330-340. SID. https://sid.ir/paper/883/fa

  Vancouver: کپی

  علیرضایی شاهپور، آقایی نیا حسن، فائز کریم، اکبرزاده داریوش. اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگیهای زرنیک و شبه زرنیک. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(آ-54):330-340. Available from: https://sid.ir/paper/883/fa

  IEEE: کپی

  شاهپور علیرضایی، حسن آقایی نیا، کریم فائز، و داریوش اکبرزاده، “اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگیهای زرنیک و شبه زرنیک،” امیرکبیر، vol. 14، no. آ-54، pp. 330–340، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/883/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.