مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مانیتورینگ تنفس

نویسندگان

اسدی زهرا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در بیشتر نوزادان طبیعی ظرف 20 ثانیه ی نخست پس از تولد اولین تنفس ایجاد میشود و تنفس ریتمیک معمولا ظرف 90 ثانیه برقرار می شود. در تحریک تنفس چند فاکتور بطور جمعی شرکت دارند. پس از فشرده شدن قفسه سینه به هنگام زایمان، بازگشت قفسه ی دنده ها به حال اولیه ی خود سبب کشیده شدن غیرفعال هوا به داخل ریه ها می شود. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی