مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و باززایی مستقیم در زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Bioss)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بخشایش، سپیده، محب الدینی، مهدی، و حسینی، بهمن. (1394). بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و باززایی مستقیم در زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Bioss). کنگره علوم باغبانی. SID. https://sid.ir/paper/879688/fa

  Vancouver: کپی

  بخشایش سپیده، محب الدینی مهدی، حسینی بهمن. بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و باززایی مستقیم در زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Bioss). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/879688/fa

  IEEE: کپی

  سپیده بخشایش، مهدی محب الدینی، و بهمن حسینی، “بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و باززایی مستقیم در زرین گیاه (.Dracocephalum kotschyi Bioss)،” presented at the کنگره علوم باغبانی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/879688/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی