مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه فرهنگستان | سال:1386 | دوره:3 | شماره:3 (ویژه نامه دستور) | صفحه شروع:82 | صفحه پایان:132

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

617

دانلود:

147

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بایستن، شدن و توانستن: سه فعل وجهی در فارسی امروز

نویسنده

اخلاقی فریار

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 132

چکیده

وجه, مقوله ای است نحوی - معنایی که نظر و دیدگاه گوینده را نسبت به محتوای آنچه می گوید نشان می دهد. زبان به طرق مختلف می تواند محتوای یک جمله را بر حسب میزان تعهد گوینده به صحت آن, و یا نوع در خواست او برای وقوع کنش مطرح در آن, نشان دار کند.فعل های وجهی یکی از ابزارهای بیان وجه هستند که در بعضی زبان ها, از جمله زبان فارسی, از آنها استفاده می شود. سه فعل بایستن, شدن و توانستن فعل های وجهی زبان فارسی هستند که برای بیان سه وجه برداشتی, درخواستی و توانمندی, که سه نوع وجه اصلی هستند, و دو درجه امکان و الزام, که به عنوان درجات وجه مطرح می باشند, به کار می روند. بررسی ها نشان می دهد که در زبان فارسی تنها فعلی که برای درجه الزام در هر سه وجه برداشتی, در خواستی و توانمندی به کار می رود فعل بایستن است و درجه امکان توسط دو فعل توانستن و شدن بیان می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID