مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

379

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی فراسنجه های زیستی بید سیب زمینی،(Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صلواتی، سمیه، غباری، حامد، صادقی، امین، و معروف پور، مصطفی. (1395). بررسی فراسنجه های زیستی بید سیب زمینی,(Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی. کنگره گیاه پزشکی ایران. SID. https://sid.ir/paper/877963/fa

  Vancouver: کپی

  صلواتی سمیه، غباری حامد، صادقی امین، معروف پور مصطفی. بررسی فراسنجه های زیستی بید سیب زمینی,(Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی. 1395. Available from: https://sid.ir/paper/877963/fa

  IEEE: کپی

  سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، و مصطفی معروف پور، “بررسی فراسنجه های زیستی بید سیب زمینی,(Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی،” presented at the کنگره گیاه پزشکی ایران. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/877963/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی