مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

63

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب پلی [[پی پیرازین-1، 4-دیوم [دی آکوا تتراکیس (μ-سولفاندیل دی استاتو) دی سرات (III)]] تری هیدرات] (شیمی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسین آبادی، فاطمه، رستمی، شهیده، و قادرمزی، محمد. (1393). سنتز, شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب پلی [[پی پیرازین-1, 4-دیوم [دی آکوا تتراکیس (μ-سولفاندیل دی استاتو) دی سرات (III)]] تری هیدرات] (شیمی). همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. SID. https://sid.ir/paper/877682/fa

  Vancouver: کپی

  حسین آبادی فاطمه، رستمی شهیده، قادرمزی محمد. سنتز, شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب پلی [[پی پیرازین-1, 4-دیوم [دی آکوا تتراکیس (μ-سولفاندیل دی استاتو) دی سرات (III)]] تری هیدرات] (شیمی). 1393. Available from: https://sid.ir/paper/877682/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه حسین آبادی، شهیده رستمی، و محمد قادرمزی، “سنتز, شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب پلی [[پی پیرازین-1, 4-دیوم [دی آکوا تتراکیس (μ-سولفاندیل دی استاتو) دی سرات (III)]] تری هیدرات] (شیمی)،” presented at the همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/877682/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی