مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,719

دانلود:

1,488

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا)

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 221

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف دستیابی به میزان و سهم تاثیر محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در ایجاد مهارتهای ارتباطی دریافت, پردازش و پاسخ در سه حیطه شناختی, عاطفی و روانی- حرکتی با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و ابزار «سیستم مقوله بندی متغیرهای مربوط به مهارتهای ارتباطی» انجام شده است. در مجموع 278 صفحه تجزیه و تحلیل شد و واحد تحلیل صفحه بود. 37 درصد صفحات «متن و عکس» و 27 درصد «متن» بوده است. «فعالیت» 35 درصد از محتوای کتابها و «متن نوشتاری» 45 درصد از آن را به خود اختصاص داده است. 12 صفحه هیچ مهارتی نداشته است. مهارت «برقراری ارتباط» بیش از بقیه (72 درصد) و مهارت «برقراری ارتباط با جنس مخالف» کمتر از بقیه (49 درصد) در محتوای کتابها وجود داشته است. در میان مهارتهای جرات ورزی, مهارت «شناخت حقوق خود و دیگران» و مهارت «تعریف و تشکر از دیگران» (69 درصد), در میان مهارتهای همکاری, مهارت «همکاری در جامعه» (54 درصد), در میان مهارتهای خودگردانی, مهارت «استقلال مالی و معنوی» (34 درصد), در میان مهارتهای مقابله ای, مهارت «جلب حمایت و موافقت دیگران» (55 درصد) و در میان مهارتهای مربوط به جامعه, مهارت «شناخت و رعایت قوانین جامعه» (56 درصد) بیش از مهارتهای دیگر مطرح شده اند. در مجموع کتابها از نظر ایجاد و پرورش مهارتهای ارتباطی بسیار غنی و قوی بوده و زمینه لازم را برای رشد اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن تکرار پژوهش روی کتابهای دیگر برای معلمان, دوره های آموزش ضمن خدمت و برای والدین جلسات آموزش خانواده به صورت پایه ای و منسجم برگزار شود. همچنین با شناسایی و کمک به دانش آموزانی که در فرایند رشد اجتماعی و عاطفی دچار مشکل هستند می توان آینده ای بهتر را برای جامعه رقم زد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

یارعلی، جواد، شواخی، علیرضا، و عریضی، فروغ السادات. (1387). بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا). تعلیم و تربیت، 24(1 (مسلسل 93))، 191-221. SID. https://sid.ir/paper/87730/fa

Vancouver: کپی

یارعلی جواد، شواخی علیرضا، عریضی فروغ السادات. بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا). تعلیم و تربیت[Internet]. 1387؛24(1 (مسلسل 93)):191-221. Available from: https://sid.ir/paper/87730/fa

IEEE: کپی

جواد یارعلی، علیرضا شواخی، و فروغ السادات عریضی، “بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا)،” تعلیم و تربیت، vol. 24، no. 1 (مسلسل 93)، pp. 191–221، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/87730/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی