مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اخلاقی، مهدی، طریقی، سعید، صاحبی، مسعود، و میرزایی، حسین. (1395). بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه. کنگره گیاه پزشکی ایران. SID. https://sid.ir/paper/876388/fa

  Vancouver: کپی

  اخلاقی مهدی، طریقی سعید، صاحبی مسعود، میرزایی حسین. بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه. 1395. Available from: https://sid.ir/paper/876388/fa

  IEEE: کپی

  مهدی اخلاقی، سعید طریقی، مسعود صاحبی، و حسین میرزایی، “بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه،” presented at the کنگره گیاه پزشکی ایران. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/876388/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی