مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

419

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر مداخله آموزشی بر اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار در سال 1392

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  منصوریان، محمدرضا، خواجوی، عبدالجواد، عشقی زاده، مریم، عالمی، علی، و رزم آرا، محمدرضا. (1393). تاثیر مداخله آموزشی بر اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار در سال 1392. همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. SID. https://sid.ir/paper/873552/fa

  Vancouver: کپی

  منصوریان محمدرضا، خواجوی عبدالجواد، عشقی زاده مریم، عالمی علی، رزم آرا محمدرضا. تاثیر مداخله آموزشی بر اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار در سال 1392. 1393. Available from: https://sid.ir/paper/873552/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا منصوریان، عبدالجواد خواجوی، مریم عشقی زاده، علی عالمی، و محمدرضا رزم آرا، “تاثیر مداخله آموزشی بر اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی بیمار در سال 1392،” presented at the همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/873552/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی