مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

389

دانلود:

170

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

آب سطحی: معرفی مدل توزیعی بیلان Qausi Distributed Water Balance model) QDWB) ( مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوی، سیدسجاد، داوری، کامران، قهرمان، بیژن، ایزدی، عزیزاله، شاهدی، مهری، و طالبی، فاطمه. (1394). آب سطحی: معرفی مدل توزیعی بیلان Qausi Distributed Water Balance model) QDWB) ( مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور). کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. SID. https://sid.ir/paper/870862/fa

  Vancouver: کپی

  رضوی سیدسجاد، داوری کامران، قهرمان بیژن، ایزدی عزیزاله، شاهدی مهری، طالبی فاطمه. آب سطحی: معرفی مدل توزیعی بیلان Qausi Distributed Water Balance model) QDWB) ( مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/870862/fa

  IEEE: کپی

  سیدسجاد رضوی، کامران داوری، بیژن قهرمان، عزیزاله ایزدی، مهری شاهدی، و فاطمه طالبی، “آب سطحی: معرفی مدل توزیعی بیلان Qausi Distributed Water Balance model) QDWB) ( مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)،” presented at the کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/870862/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی