مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,124

دانلود:

566

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کثرت گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 38

چکیده

 تعلیم و تربیت, یکی از نهادهای اجتماعی است که با تحولات اجتماعی, علمی, سیاسی و فرهنگی در ارتباط است. به عبارت دیگر, چند و چون کارکرد نظام های تربیتی هر جامعه یی, به چند و چون و کارکرد تحولات پیرامونی بسته گی دارد. امروزه, تعلیم و تربیت, با مجموعه ئی از تحولات اجتماعی, سیاسی و فرهنگی جهانی رو به روست که به گونه ئی گریز ناپذیر باید خود را با آن تحولات هم آهنگ نماید. با توجه به بروز تحولاتی در گستره ی ارتباطات و اطلاعات, و در نتیجه, پیدایش نظریه هایی چون پست مدرنیسم, فمنیسم, کثرت گرایی, جهانی شدن و ... طبیعی است که نظام های تربیتی باید موضع و جایگاه خود را در برابر تحولات و نظریه های یاد شده روشن کنند. یکی از نظریه های مهم در گستره ی تعلیم و تربیت, نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی است که البته پی آمدهایی برای مسئله ی هویت داشته است. ما در این مقاله, با بررسی کثرت گرایی فرهنگی و پی آمدهای آن برای هویت دانش آموزان, به تبیین نقش تعلیم و تربیت در این ارتباط می پردازیم.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سجادی، سیدمهدی. (1384). کثرت گرایی فرهنگی, هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی) . اندیشه های نوین تربیتی، 1(1)، 25-38. SID. https://sid.ir/paper/86861/fa

Vancouver: کپی

سجادی سیدمهدی. کثرت گرایی فرهنگی, هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی) . اندیشه های نوین تربیتی[Internet]. 1384؛1(1):25-38. Available from: https://sid.ir/paper/86861/fa

IEEE: کپی

سیدمهدی سجادی، “کثرت گرایی فرهنگی, هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی) ،” اندیشه های نوین تربیتی، vol. 1، no. 1، pp. 25–38، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86861/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی