مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

557

دانلود:

975

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تغییر جنسیت در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تغییر جنسیت در لغت عبارت است از هر گونه دگرگونی و تبدیل وضعیت فعلی با وضعیت گذشته متفاوت باشد، تغییر جنسیت تقریبا مفهوم روشنی دارد و به نظر عبارت است از تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد و یا خنثی و یا دوجنسی که تبدیل به مرد یا زن شدن و نیز حتی تبدیل مرد یا زن به خنثی می باشد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID