مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اندیشکده علم: تحلیلی بر توسعه و مدیریت دانش، علم و فناوری کارکردی در کشور

نویسندگان

کریمی جعفر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، جعفر. (1393). اندیشکده علم: تحلیلی بر توسعه و مدیریت دانش, علم و فناوری کارکردی در کشور. کنگره پیشگامان پیشرفت. SID. https://sid.ir/paper/866427/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی جعفر. اندیشکده علم: تحلیلی بر توسعه و مدیریت دانش, علم و فناوری کارکردی در کشور. 1393. Available from: https://sid.ir/paper/866427/fa

  IEEE: کپی

  جعفر کریمی، “اندیشکده علم: تحلیلی بر توسعه و مدیریت دانش, علم و فناوری کارکردی در کشور،” presented at the کنگره پیشگامان پیشرفت. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/866427/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی