مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

911

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اندیشکده علم: بررسی وضعیت تولید علم در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسی الرضایی گلیان، نفیسه. (1393). اندیشکده علم: بررسی وضعیت تولید علم در ایران. کنگره پیشگامان پیشرفت. SID. https://sid.ir/paper/866406/fa

  Vancouver: کپی

  موسی الرضایی گلیان نفیسه. اندیشکده علم: بررسی وضعیت تولید علم در ایران. 1393. Available from: https://sid.ir/paper/866406/fa

  IEEE: کپی

  نفیسه موسی الرضایی گلیان، “اندیشکده علم: بررسی وضعیت تولید علم در ایران،” presented at the کنگره پیشگامان پیشرفت. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/866406/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی