video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

229

دانلود:

42

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سالهای 1385 – 1353

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 166

چکیده

 رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز, نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد, بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها, به عنوان تنها عامل موثر در رفاه, مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی, ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد.برآورد روند رفاه در ایران, می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب (MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده, نشان می دهد که علی رغم نوسانات فراوان, روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 0.715 و 0.421 بوده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، ح.، و عصاری آرانی، ع.، و مسایلی، ا. (1389). رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سالهای 1385 – 1353. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی), 10(4), 143-166. https://sid.ir/paper/86414/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی حسین، عصاری آرانی عباس، مسایلی ارشک. رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سالهای 1385 – 1353. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی). 1389 [cited 2023January30];10(4):143-166. Available from: https://sid.ir/paper/86414/fa

  IEEE: کپی

  صادقی، ح.، عصاری آرانی، ع.، مسایلی، ا.، 1389. رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران با استفاده از منطق فازی طی سالهای 1385 – 1353. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی), [online] 10(4), pp.143-166. Available: https://sid.ir/paper/86414/fa.