مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی ارتباط بین طول و وزن، و فراوانی گونه های مختلف ماهیان در خلیج گرگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 خلاصه: این پژوهش در راستای یک طرح تحقیقاتی درخلیج گرگان انجام شد و تعداد 20 گونه از خانواده های مختلف صید و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از ماهیان با استفاده از تور پره چشمه ریز بطول 50 متر و اندازه چشمه 5 میلیمتر از گره تا گره مجاور صورت پذیرفت. نمونه برداری از ماهیان در سه ایستگاه 1 (قره سو), 2 (دامپرورسازان) و 3 (پرورش ماهی در قفس) انجام شد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افرایی بندپی، محمدعلی، پورغلام، رضا، نصراله زاده، حسن، و جانباز، علی اصغر. (1391). بررسی ارتباط بین طول و وزن, و فراوانی گونه های مختلف ماهیان در خلیج گرگان. کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/861155/fa

  Vancouver: کپی

  افرایی بندپی محمدعلی، پورغلام رضا، نصراله زاده حسن، جانباز علی اصغر. بررسی ارتباط بین طول و وزن, و فراوانی گونه های مختلف ماهیان در خلیج گرگان. 1391. Available from: https://sid.ir/paper/861155/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی افرایی بندپی، رضا پورغلام، حسن نصراله زاده، و علی اصغر جانباز، “بررسی ارتباط بین طول و وزن, و فراوانی گونه های مختلف ماهیان در خلیج گرگان،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/861155/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی