مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

47

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات محافظت قلبی عصاره گیاه زغال اخته بر سمیت ناشی از تزریق تتراکلریدکربن در موش های صحرایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: سمیت قلبی یکی از بیماری های شایع کلینیکی است که توسط عوامل شیمیایی نظیر تتراکلریدکربن (CCl4)  ایجاد می شود. مطالعات نشان داده است که گیاه زغال اخته سرشار از آنتی اکسیدانها می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات محافظت قلبی عصاره زغال بر سمیت ناشی از تزریق CCl4 در موش های صحرایی است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی