video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

621

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان اسیدهای چرب غیراشباع در سیلاژ تهیه شده از ضایعات تون ماهیان بدست آمده از کارخانه های کنسروسازی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 128

چکیده

 در این مطالعه تهیه سیلاژ بعنوان یکی از مهمترین روشها برای استفاده از ضایعات (امعا و احشا و گوشت تیره) چهار گونه از تون ماهیان (هوور, هوور مسقطی, گیدر و زرده) با استفاده از اسید فرمیک و آنزیم پپسین مورد تحقیق قرار گرفت. سیلاژ حاصله حاوی مقادیر بالایی از دوکوزا پنتائنوئیک اسید (DHA) بود.تفکیک اسیدهای چرب غیراشباع در نمونه ها بوسیله یک دستگاه GC و با مقایسه نمودارهای حاصله با نمودار استاندارد اسیدهای چرب انجام شد. چربی تام اندازه گیری شده در سیلاژ از لحاظ مقدار بین %10.41 در سیلاژ گوشت تیره هوور مسقطی تا %22 در سیلاژ امعا و احشا ماهی زرده در نوسان بود ولی مجموع چربیهای حاصله حاوی درصد بالایی از دو اسید چرب غیراشباع DHA و ایکوزا پنتائنوئیک اسید (EPA) بودند.بالاترین مقدار DHA در چربی تام سیلاژ تهیه شده از امعا و احشا هوور مسقطی با حدود %15 و بالاترین مقدار EPA در چربی تام متعلق به سیلاژ تهیه شده از ماهی زرده با حدود %11 ثبت گردید.تست ANOVA نشان داد که میزان DHA بصورت مشخص در قبل و بعد از تهیه سیلاژ با هم تفاوت دارند و میزان اسید چرب لینولنیک اسید [C18:3(n-3)] بصورت مشخصی در بین گونه ها متفاوت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تمدنی جهرمی، سعید، غرقی، احمد، روحانی قادیکلایی، کیومرث، و اجلالی خانقاه، کیوان. (1385). میزان اسیدهای چرب غیراشباع در سیلاژ تهیه شده از ضایعات تون ماهیان بدست آمده از کارخانه های کنسروسازی. مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی)، 6(2)، 119-128. SID. https://sid.ir/paper/85988/fa

  Vancouver: کپی

  تمدنی جهرمی سعید، غرقی احمد، روحانی قادیکلایی کیومرث، اجلالی خانقاه کیوان. میزان اسیدهای چرب غیراشباع در سیلاژ تهیه شده از ضایعات تون ماهیان بدست آمده از کارخانه های کنسروسازی. مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی)[Internet]. 1385؛6(2):119-128. Available from: https://sid.ir/paper/85988/fa

  IEEE: کپی

  سعید تمدنی جهرمی، احمد غرقی، کیومرث روحانی قادیکلایی، و کیوان اجلالی خانقاه، “میزان اسیدهای چرب غیراشباع در سیلاژ تهیه شده از ضایعات تون ماهیان بدست آمده از کارخانه های کنسروسازی،” مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی)، vol. 6، no. 2، pp. 119–128، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/85988/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.