مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی فعالیت ضد باکتریایی گیاهان اناریژه و زولنگ و ریشه گیاه سیب زمینی ترشی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در سال های اخیر علاقه مندی به گیاهان دارویی و استفاده از آن ها, رو به افزایش است. گیاهان اناریژه, زولنگ و سیب زمینی ترشی از گیاهان بومی ایران هستند و در بخش های مختلف ایران از جمله شمال ایران رشد می کنند. در این مطالعه, عصاره اتانولی ریشه و ساقه گیاهان زولنگ و اناریژه و ریشه غده مانند سیب زمینی ترشی تهیه شد و فعالیت ضد باکتریایی این گیاهان با روش حداقل غلظت مهارکنندگی رشد, بررسی شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی