مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

408

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی بیان پروتئین های بیماریزایی PR3 و PR9 در تعامل ارقام برنج با قارچ عامل بلاست Pyricularia oryzae

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی بیان برخی از ژن های دفاعی برنج پس از آلودگی با قارچ Pyricularia oryzae صورت گرفت. به همین منظور از دو رقم طارم (حساس) و خزر (مقاوم) استفاده شد و آنالیز بیان ژن های دفاعی با Real-time PCR انجام شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: Copy

  ساداتی، س.، و تاجیک قنبری، م.، و بابایی زاد، و.، و رحیمیان، ح. (1385). مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش, 11(3 (پی در پی 43)), 45-58. https://sid.ir/paper/859335/fa

  Vancouver: Copy

  ساداتی سیده زهرا، تاجیک قنبری محمدعلی، بابایی زاد ولی اله، رحیمیان حشمت اله. مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش. 1385 [cited 2023January31];11(3 (پی در پی 43)):45-58. Available from: https://sid.ir/paper/859335/fa

  IEEE: Copy

  ساداتی، س.، تاجیک قنبری، م.، بابایی زاد، و.، رحیمیان، ح.، 1385. مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش, [online] 11(3 (پی در پی 43)), pp.45-58. Available: https://sid.ir/paper/859335/fa.