مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر عصاره ی متانولی گل Anthemis gayana بر رشد تعدادی از قارچ های بیماری زا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 عفونت های قارچی نوعی عفونت پوستی محسوب می شوند که امکان رشد آنها در همه جای بدن افراد وجود دارد. همچنین, گیاهان منابع بزرگی از مولکول های فعال زیستی با خواص دارویی هستند. لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد قارچی عصاره متانولی گل Anthemis gayana در شرایط آزمایشگاهی بود. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.