مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

برخی مقادیر بیوشیمیایی در خون شتر مرغ های نژاد گردن آبی افریقایی یکساله در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

شترمرغ (Struthio camelus)

چکیده

 سرم خون ده قطعه شترمرغ (Struthio camelus) جوان, نر و سالم یکساله از شهرستان زابل جمع آوری شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID