مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

85

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی توانایی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در بیان مینی ژن های فاکتور9 انسانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه: نقص کیفی و کمی در فاکتور 9 انسانی سبب بیماری هموفیلی B می شود. پروتئین درمانی, هزینه های درمانی و انتقال عوامل عفونی را افزایش می دهد. درمانهای مبتنی بر سلولهای بنیادی یک رویکرد جایگزین برای درمان بیماری هموفیلی هستند. سلولهای بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی خودنوزایی و تمایز به چندین رده سلولی, گزینه های مورد توجهی در سلول و ژن درمانی محسوب می شوند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID