مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

65

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بکارگیری نانوذرات وظیفه مند (ORMOSIL (Organically Modified Silica Nanoparticles جهت هدفگیری سلول های سرطان سینه در شرایط برون تن

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 به منظور ساخت نانوذرات سیلیکای آلی اصلاح شده (ORMOSIL) از روش میکروامولسیون استفاده شد. این نانوذرات با استفاده از سرفکتانت Aerosol-OT به دو حالت بدون رنگ و حاوی رنگ فلورسانت, ساخته شدند. ویژگی های نانوذرات ساخته شده شامل اندازه و بار سطحی بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و دستگاه Zetasizer بررسی شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیرشاهی، وحید، شمسی پور، فرشته، زرنانی، امیرحسن، وردی، جواد، وفایی، صدیقه، فرید، سمیرا، و صابر، رضا. (1391). بکارگیری نانوذرات وظیفه مند (ORMOSIL (Organically Modified Silica Nanoparticles جهت هدفگیری سلول های سرطان سینه در شرایط برون تن. کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/859047/fa

  Vancouver: کپی

  شیرشاهی وحید، شمسی پور فرشته، زرنانی امیرحسن، وردی جواد، وفایی صدیقه، فرید سمیرا، صابر رضا. بکارگیری نانوذرات وظیفه مند (ORMOSIL (Organically Modified Silica Nanoparticles جهت هدفگیری سلول های سرطان سینه در شرایط برون تن. 1391. Available from: https://sid.ir/paper/859047/fa

  IEEE: کپی

  وحید شیرشاهی، فرشته شمسی پور، امیرحسن زرنانی، جواد وردی، صدیقه وفایی، سمیرا فرید، و رضا صابر، “بکارگیری نانوذرات وظیفه مند (ORMOSIL (Organically Modified Silica Nanoparticles جهت هدفگیری سلول های سرطان سینه در شرایط برون تن،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/859047/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی