مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

5

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر ضد قارچی اسانسهای آویشن شیرازی، زیره سبز و میخک هندی بر قارچ Aspergillus parasiticus در مقایسه با فرمالین در محیط کشت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اسانس ها ترکیبات طبیعی حاوی مخلوطی از اجزای ترپنی بوده که دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی هستند. بر این اساس فعالیت ضد قارچی اسانس سه گیاه دارویی آویشن شیرازی, زیره سبز و میخک هندی در مقایسه با فرمالینبر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس (Aspergillus parasiticus) مورد مطالعه قرار گرفت. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی