مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه: توسعه و پیشرفت در ایمنی بیمار به سازمان های بهداشت و درمان و ارائه دهندگان کمک کرد تا خطر را شناسایی کنند و راه حلی برای از بین بردن آن جستجو کنند, اما این حقیقت وجود دارد که بدون ایجاد فرهنگ ایمنی در تمام تسهیلات بهداشتی و درمانی یک توسعه ناگهانی و پایدار در مراقبت از بیمار رخ نخواهد داد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID