video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,003

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آزید کافت مکان گزین اپوکسیدها در اب با استفاده از پلی (وینیل آمین) و پلی (آلیل آمین) به عنوان کمک حلالهای پلیمری نوین

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ماهیت سمی و فرار بسیاری از حلالهای آلی که در سنتز مواد آلی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، تهید جدی برای محیط زیست بشمار می رود. یکی از روشهای توسعه یافته جدید استفاده از آب به عنوان حلال است. اما به دلیل انحلال پذیری کم ترکیبات آلی در آب، استفاده از آن محدود است. یکی از مهمترین راهبردهای غلبه بر این محدودیت استفاده از کمک حلالهای آلی است. بنابر این پلی وینیل آمین و پلی آلیل آمین به عنوان کمک حلالهای پلیمری جدید تهیه شدند و در سیستمهای کمک حلال/ کاتالیزور در حلقه گشایی مکان گزین اپوکسید به کمک یون آزید در آب و دمای معمولی بکار برده شدند و بهره عالی از آزید و هیدرین در شرایط واکنش ملایم حاصل شد. از این کاتالیزورهای پلیمری می توان چند بار بدون کاهش فعالیت استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تمامی، بهمن، کلاهدوزان، مجید، و مهدوی، حسین. (1382). آزید کافت مکان گزین اپوکسیدها در اب با استفاده از پلی (وینیل آمین) و پلی (آلیل آمین) به عنوان کمک حلالهای پلیمری نوین. مجله ایرانی علوم و تکنولوژی پلیمر(انگلیسی)، 13(1 (پیاپی 49))، 21-28. SID. https://sid.ir/paper/85896/fa

  Vancouver: کپی

  تمامی بهمن، کلاهدوزان مجید، مهدوی حسین. آزید کافت مکان گزین اپوکسیدها در اب با استفاده از پلی (وینیل آمین) و پلی (آلیل آمین) به عنوان کمک حلالهای پلیمری نوین. مجله ایرانی علوم و تکنولوژی پلیمر(انگلیسی)[Internet]. 1382؛13(1 (پیاپی 49)):21-28. Available from: https://sid.ir/paper/85896/fa

  IEEE: کپی

  بهمن تمامی، مجید کلاهدوزان، و حسین مهدوی، “آزید کافت مکان گزین اپوکسیدها در اب با استفاده از پلی (وینیل آمین) و پلی (آلیل آمین) به عنوان کمک حلالهای پلیمری نوین،” مجله ایرانی علوم و تکنولوژی پلیمر(انگلیسی)، vol. 13، no. 1 (پیاپی 49)، pp. 21–28، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/85896/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی