مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

طراحی و ارزیابی کدهای اخلاق حرفه ای در حیطه آموزش دانشجویان از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات سلامت باروری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: اخلاق علمی میان رشته ایست که در علوم پزشکی کاربرد دارد. کسب صلاحیت حرفه ای و اخلاقی دانشجویان که از مهم ترین ارکان آموزش پزشکی هستند از اهداف فدراسیون جهانی آموزش پزشکی محسوب می شود. آنان باید اصول ارتباط با مددجو و قوانین حرفه ای را در دوران دانشجویی فراگیرند...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID