مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

39

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مخمرهای مصرف کننده ی متانل در خاک و پساب دامداری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 مخمرهای با قابلیت رشد بر روی متانل, کارایی مناسبی برای تولید زی توده و هم چنین بهسازی زیستی پساب های صنعتی دارند.در این تحقیق, مخمرهای با قابلیت رشد بر روی متانل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی, از نمونه های پساب دامداری و خاک در تهران و حومه جدا شدند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID