مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

209

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

کنتیک شکمبه ای ناپدید شدن نیتروژن اوره پوشش دار در شرایط برون تنی (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.