مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

69

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه میزان مهارت تفسیر آنالیز امواج الکتروکاردیوگرام با استفاده از دو روش آموزشی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: یکی از روش های نوین در آموزش الکتروکاردیوگرام, آموزش الکترونیک است. نرم افزارهای آموزشی به عنوان یک تکنیک می تواند تاثیر زیادی در تحریک یادگیری و در نتیجه رشد کیفیت آموزش شود. الکترکاردیوگرافی شایعترین روش تجویزی توسط پزشک جهت تست سلامت قلب است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID