مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر عمل آوری با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه های تولید گاز کاه سویا (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اصلانیان، آ.، قنبری، ف.، بیات کوهسار، ج، و کریمی شهرکی، ب. (1394). تاثیر عمل آوری با پرتو گاما, هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه های تولید گاز کاه سویا (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. SID. https://sid.ir/paper/858654/fa

  Vancouver: کپی

  اصلانیان آ.، قنبری ف.، بیات کوهسار ج، کریمی شهرکی ب. تاثیر عمل آوری با پرتو گاما, هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه های تولید گاز کاه سویا (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/858654/fa

  IEEE: کپی

  آ. اصلانیان، ف. قنبری، ج بیات کوهسار، و ب کریمی شهرکی، “تاثیر عمل آوری با پرتو گاما, هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه های تولید گاز کاه سویا (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))،” presented at the همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/858654/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی