مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

640

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه سه روش شناسایی استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)

نویسندگان

خالقی موج | سعیدی سعیده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل عفونت های شدید در بیمارستان و جامعه در جهان شناخته شده است. در این تحقیق مقاومت به متی سیلین با سه روش, انتشار دیسک, آگار دایلوشن و PCR برای ژن mecA بررسی گردید. 17 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از ناحیه حلق و بینی از پرسنل بیمارستان زابل جدا شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خالقی، موج، و سعیدی، سعیده. (1391). مقایسه سه روش شناسایی استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA). کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/858606/fa

  Vancouver: کپی

  خالقی موج، سعیدی سعیده. مقایسه سه روش شناسایی استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA). 1391. Available from: https://sid.ir/paper/858606/fa

  IEEE: کپی

  موج خالقی، و سعیده سعیدی، “مقایسه سه روش شناسایی استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/858606/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی