مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

درمان های خانگی رایج در میان بیماران دیابتی: پژوهشی در استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه: مجموعه باورها و روش های سنتی در مردم جهت حفظ سلامت و زندگی آن ها بوده است. رفتارهای مراقبتی و بهداشتی مردم منفک از باورها و اعتقادات و آئین و رسوم آنها نمی باشد از این رو ضروری است تا این اطلاعات را ثبت و ضبط نمود. مردم استان گلستان از داروهای گیاهی به عنوان دارو در درمان بیماری ها استفاده می کنند...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID