مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

غربالگری جهش در ژن ATP13A2 در بیماران مبتلا به پارکینسون زودرس ایرانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پارکینسون شایعترین بیماری حرکتی تخریب کننده عصبی با میانگین سن شروع 60 سال می باشد. افرادیکه سن شروع بیماری در آنها زیر 40 است تحت عنوان بیماران مبتلا به پارکینسون زودرس طبقه بندی می شوند. سه ژن PINK1/PARK8, parkin/PARK2 و DJ1/PARK7 برای پارکینسون زودرس شناسایی شده اند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی