مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجه های شکمبه (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، س.م، وطن دوست، ا.، خیرآبادی، ه، ناصریان، ع.، و زره داران، س.. (1394). اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجه های شکمبه (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. SID. https://sid.ir/paper/858282/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی س.م، وطن دوست ا.، خیرآبادی ه، ناصریان ع.، زره داران س.. اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجه های شکمبه (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/858282/fa

  IEEE: کپی

  س.م حسینی، ا. وطن دوست، ه خیرآبادی، ع. ناصریان، و س. زره داران، “اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجه های شکمبه (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))،” presented at the همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/858282/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی