مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

256

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبه ای کاه برنج در شرایط برون تنی (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی بنکدار، ی.، وکیلی، س.ع، و دانش مسگران، م.. (1394). اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبه ای کاه برنج در شرایط برون تنی (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. SID. https://sid.ir/paper/858274/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی بنکدار ی.، وکیلی س.ع، دانش مسگران م.. اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبه ای کاه برنج در شرایط برون تنی (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان)). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/858274/fa

  IEEE: کپی

  ی. احمدی بنکدار، س.ع وکیلی، و م. دانش مسگران، “اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبه ای کاه برنج در شرایط برون تنی (تغذیه و مدیریت پرورش دام (نشخوارکنندگان))،” presented at the همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/858274/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی