مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

عدم استفاده مربیان پرستاری از روش های نوین ارزشیابی بالینی و ارائه راهکارها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: ارزشیابی بالینی دانشجویان و کارآیی آن ها یکی از دشوارترین وظایف مربیان پرستاری می باشد. بنابراین به کارگیری یک سیستم ارزشیابی درست و اثربخش در این حرفه بسیار مهم است. هدف از این مطالعه تعیین موانع و مشکلات استفاده از این روش ها و ارائه راهکارهایی در این خصوص می باشد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID