video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

عدم استفاده مربیان پرستاری از روش های نوین ارزشیابی بالینی و ارائه راهکارها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: ارزشیابی بالینی دانشجویان و کارآیی آن ها یکی از دشوارترین وظایف مربیان پرستاری می باشد. بنابراین به کارگیری یک سیستم ارزشیابی درست و اثربخش در این حرفه بسیار مهم است. هدف از این مطالعه تعیین موانع و مشکلات استفاده از این روش ها و ارائه راهکارهایی در این خصوص می باشد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی