مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

54

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مقایسه ای بیان اندونوکلئازهای اختصاصی در واریته های بومی کرفس ایران به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در گیاه کرفس, اندونوکلئازهای اختصاصی تک رشته ای کشف شده اند که از خانواده اندونوکلئازهای S1 است. این اندونوکلئازها دارای قابلیت هضم سوبسترای هترودوپلکس DNA در شرایط آزمایشگاهی با کارایی مطلوب می باشند. این آنزیم ها موارد کاربردی متعددی در ژنتیک, بیوتکنولوژی و تشخیص مولکولی ژن های معیوب دارند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی