مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

واکاوی موانع مدیریتی- اجرایی رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: رعایت ضوابط اخلاقی در کار پرستاری به بهبود خدمات منجر می گردد که تاثیر بسزایی در ارتقاء فرایند بهبودی بیماران دارد, به طوریکه برخی محققان, مراقبت را مجموعه ای از سه اصل اساسی اخلاق, قضاوت بالینی و مراقبت می دانند. لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین موانع اجرایی و مدیریتی رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران صورت گرفت...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID