مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر آموزش و اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد, استانداردهای طلایی برای ارائه مراقبت مطلوب و منابعی ارزشمند در افزایش کیفیت عملکرد بالینی پرستاران هستند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش و اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID