مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی | سال:1393 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

899

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مراقبت خانواده محور

نویسنده

دهقانی خدیجه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

مراقبت خانواده محور در پی محرز شدن نقش اساسی خانواده ها در سلامت و بهبودی بیماران ایجاد شد. مراقبت خانواده محور به عنوان یک رویکرد ابتکاری برای برنامه ریزی, اجرا و ارزیابی مراقبت های بهداشتی تعریف می شود که بر همکاری متقابل بیماران, خانواده ها و مراقبین بهداشتی بنا نهاده شده است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID