مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنگره انجمن اورولوژی ایران | سال:1384 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تحلیل و بررسی قواعد حقوقی پناهندگی در نظام بین المللی و حقوق ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پناهندگی و مسائل مربوط به آن مساله تازه ایی نیست, از دیرزمان بشر برای رهایی از یوغ ستم و جنگ و مشکلات و آشفتگی های داخلی به پناهندگی متوسل شده است. معهذا پناهندگی در عصر حاضر در تاریخ بی سابقه بوده است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID