video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

36

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی ارتباط تغییرات قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورس های منتخب دنیا بر اساس نظریه آشوب (مطالعه موردی صنعت خودروسازی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 یکی از مهم ترین مسائلی که در بازار بورس ایران به آن اشاره می شود این است که به علت بسته بودن اقتصاد ایران تحولات جهانی بر روند رشد و توسعه ی اقتصادی ایران یا اثرات جزئی و خفیفی داشته و یا اینکه اثری ندارد. در این راستا به دنبال آنیم تا متناسب با شرایط حاکم بر بازارهای بورس منتخب, به بررسی ادله ی فوق پرداخته...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.