مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعیین تیتر آنتی بادی موجود در آغوز غیر ایمن گاو بر علیه برخی باکتریها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آغوز مایعی غلیظ و زرد رنگی است که از غدد شیری پستانداران بلافاصله در طی 24 تا 72 ساعت اولیه بعد از زایمان تولید می شود بیشترین اهمیت آغوز به خاطر داشتن آنتی بادی ها به مقدار فراوان می باشد. تیتر آنتی بادی خاص بر علیه یک باکتری بیماریزا بستگی به مواجه شدن گاو با بیماریزاهای مختلف دارد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID