مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

11

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی وضعیت سلامت کارگران حفر تونل مترو در شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) 

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.